Spoločnosť Lexmark bola založená v roku 1991 ako odčlenená spoločnosť IBM a jej domovom je mesto Lexington v štáte Kentucky, odkiaľ poskytuje služby zákazníkom vo viac ako 170 krajinách v oblasti vývoja a výroby tlačiarenských a obrazových produktov, ako laserové a atramentové tlačiarne, multifunkčné zariadenia, tlačiarenské náplne a poskytuje služby pre obchodníkov a individuálnych spotrebiteľov.

Aktuálne portfólio laserových zariadení Lexmark vďaka robustnej konštrukcii a komponentom s dlhou životnosťou ponúka spoľahlivosť, odolnosť a pracovné cykly, ktoré minimalizujú odpad, zvyšujú životnosť a robia zo servisu a podpory jednoduchú záležitosť.

e-Task, ocenené rozhranie podobné tabletom od spoločnosti Lexmark, je jadrom výkonných, čas šetriacich riešení*, ktoré zvyšujú produktivitu, dostupnosť, šetrenie energie a používateľskú skúsenosť. Inovatívne možnosti pripojenia otvárajú nové možnosti integrácie so sieťami, mobilnými používateľmi a dokonca aj cloudovým úložiskom – čím sa zvyšuje úroveň produktivity.

Spoločnosť Lexmark vykonala do konca roka 2022 hodnotenia životného cyklu (LCA – Life Cycle Assessments) na 92 svojich modeloch tlačiarní a multifunkčných zariadení a zaviazala sa vykonávať hodnotenia LCA na budúcich modeloch produktov. K trvalej udržateľnosti produktov máme prístup s tromi piliermi – udržateľný dizajn, efektívne používanie a zodpovedné opätovné použitie a recyklácia. Portfólio produktov spoločnosti Lexmark je navrhnuté tak, aby malo minimálny vplyv na životné prostredie počas celej životnosti, vrátane výroby, distribúcie, používania a konca životnosti. Zariadenia, služby a riešenia sú premyslene navrhnuté tak, aby vydržali dlhšie a šetrili energiu.

V spoločnosť Lexmark sa pozeráme na vplyv svojich produktov na životné prostredie počas ich životného cyklu. Naše zámerné dizajnérske úsilie prináša vysoko kvalitné produkty s dlhou životnosťou, ktoré sú nielen opakovane použiteľné a recyklovateľné, ale obsahujú aj recyklované materiály.

Ocenený program zberu kaziet Lexmark (LCCP – Lexmark Cartridge Collection Program), ktorý bol vytvorený s cieľom zabrániť tomu, aby naše kazety skončili na skládke, sa stal príležitosťou na ďalšiu kompenzáciu používania pôvodných materiálov prostredníctvom repasovania kaziet. Materiály, ktoré sa nedajú priamo opätovne použiť, budú recyklované.

Spoločnosť Lexmark zároveň pracuje na znížení vplyvu papiera na životné prostredie tým, že poskytuje zákazníkom možnosť voľby, pokiaľ ide o tlač. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je testovanie produktov, aby sme sa uistili, že je možné v nich použiť recyklovaný papier – konkrétne papiere vyrobené z 30 %, 50 % a 100 % podielom recyklovaného papiera. Očakávame, že recyklovaný papier bude v našich tlačiarňach fungovať rovnako dobre ako pôvodný papier. Hoci neexistuje žiadna oficiálna norma pre používanie papiera v kancelárskych zariadeniach, spoločnosť Lexmark používa európsku normu EN 12281 ako minimálnu normu vlastností. Na zabezpečenie šírky testovania, testovací papier obsahuje 100 % recyklovaného papiera zo Severnej Ameriky, Európy a Ázie a testy sa vykonávajú pri relatívnej vlhkosti 8 – 80 %. Testovanie zahŕňa aj obojstrannú tlač. Môže sa použiť všetok kancelársky papier s obnoviteľným, recyklovaným alebo bezchlórovým obsahom.