Na poli informačných technológií (IT) nepretržite pôsobíme od roku 1992.

Od samého počiatku existencie našej firmy sa orientujeme prakticky na to isté – predmetom nášho záujmu zostávajú počítače, notebooky, monitory, servery, tlačiarne, multifunkčné zariadenia, kopírovacie a duplikačné stroje, plotre, skenery, záložné zdroje, kancelárska a interaktívna technika, licenčný softvér…

Naše kamenné prevádzky nájdete v Prešove a v Trebišove, našou obchodnou a servisnou činnosťou fyzicky pokrývame celé teritórium Prešovského a Košického kraja. Zákazníkov vo zvyšnej časti Slovenska uspokojujeme prostredníctvom internetového obchodu, prípadne v spolupráci so sieťou našich regionálnych partnerských firiem.

Sme zmluvnými partnermi viacerých renomovaných výrobcov, dodávky hardvéru a riešení vieme realizovať viacerými spôsobmi financovania, pričom mimo štandardného predaja ponúkame aj prenájom resp. outsourcing.

V portfóliu našich služieb dominuje záručný a pozáručný servis k nami dodanému hardvéru, na ktorý vieme napasovať aj prípadnú komplexnú správu, optimalizáciu a monitoring jednotlivých IT riešení a celkov.

Samostatnou kapitolou je naše A0 štúdio v ktorom ponúkame ucelený sortiment reprografických prác, ako je kopírovanie, tlač, skenovanie, laminovanie a viazanie dokumentov so špecializáciou na tzv. veľkoformátové dokumenty.