Za tu uvedenými internetovými obchodmi sa neskrýva žiadny anonym, domáci nadšenec IT techniky a ani malý živnostník – zriaďovateľom je spoločnosť IKARO s.r.o., ktorá v oblasti informačných technológií pôsobí nepretržite od roku 1992 a počet jej zamestnancov aktuálne osciluje okolo čísla 15.