Naši profesionálni technici vám poskytnú záručný, pozáručný servis a ďalšiu technickú pomoc v servisnom stredisku u nás alebo aj priamo u vás v nasledovných oblastiach a činnostiach:

1. Hardvérové a softvérové časti výpočtovej techniky a kancelárska technika:
Servisný zásah
– servis počítačov, notebookov, MFP a tlačiarní
– profylaktická starostlivosť (preventívna údržba a čistenie techniky)
– upgrade počítačov, kontrola funkčnosti a nastavení operačného systému a aplikácií
– antivírová kontrola, zálohovanie a archivácia
– realizácia káblových a bezdrôtových počítačových sietí
Zmluvný servis
– dlhodobá komplexná starostlivosť a správa
– pravidelná údržba a monitoring, zníženie rizika výpadku a zminimalizovanie času na jeho prípadné odstránenie
Profesionálne poradenstvo
– návrh riešení a inovácií
– optimalizácia výkonu

  
 cena u nás (bez DPH) 
 cena u zákazníka (bez DPH) 
 Kategória 1 (notebooky, počítače, tlačiarne, mfp)     
 Servisná hodina 
 25 € 
 30 € 
 Polovica servisnej hodiny 
 17 € 
 20 € 
 Kategória 2 (servre, plotre)     
 Servisná hodina 
 35 €  
 42 € 
 Polovica servisnej hodiny 
 24 € 
 28 € 
 Kategória 3 (výnimočné a špeciálne zásahy)     
 Servisná hodina 
 45 € 
 54 € 
 Polovica servisnej hodiny 
 30 € 
 36 € 
      

2. Reprografická a kancelárska technika Konica Minolta, Lexmark, OKI a RISO.
Servisný zásah
– záručný a pozáručný servis reprografickej techniky, tlačiarní, multifunkčných zariadení a duplikačnej techniky
– profylaktická starostlivosť (preventívna údržba a čistenie techniky)
Zmluvný servis
– dlhodobá komplexná starostlivosť a správa
– pravidelná údržba a diaľkový monitoring
Návrh a realizácia špecializovaných riešení
– identifikácia užívateľov pomocou PIN kódov, čipových kariet alebo biometriky
– zabezpečenie a riadenie práv užívateľov pri tlači, kopírovaní a skenovaní, komplexný monitoring a reporting
– skenovanie do prehliadateľného a archívneho pdf formátu, definovanie automatizovaných workflow, riadenie obehu dokumentov
– vyťažovanie štrukturovaných a semištrukturovaných dokumentov
– kalibrácia tlačového workflow – tvorba a správa ICC profilov pre jednotlivé tlačové médiá, farebná kalibrácia tlačového zariadenia (tlačiareň, MFP, …) a monitora.

  
 cena u nás (bez DPH) 
 cena u zákazníka (bez DPH) 
 Kategória 1 (malé zariadenia)     
 Servisná hodina 
 25 € 
 30 € 
 Polovica servisnej hodiny 
 17 € 
 20 € 
 Profylaktické práce (ks) 
 35 € 
 42 € 
 Kategória 2 (stredné a veľké zariadenia)     
 Servisná hodina 
 35 € 
 42 € 
 Polovica servisnej hodiny 
 24 € 
 28 € 
 Profylaktické práce (ks) 
 52 € 
 63 € 
 Kategória 3 (špeciality, riešenia)     
 Servisná hodina 
 45 € 
 54 € 
 Polovica servisnej hodiny 
 30 € 
 36 € 
      

Pri servisnom zásahu priamo u vás účtujeme dopravné náklady podľa zón (ceny sú bez DPH): modrá zóna 6€, žltá zóna 18€, červená zóna 35€ a zelená zóna 65€. Jednotlivé zóny nájdete v mape dopravných zón.

V pracovných hodinách nás zastihnete telefonicky alebo osobne na adrese, zároveň nás môžete kedykoľvek kontaktovať mailom na servis@ikaro.sk.