Nakupovať IT techniku, tlačiarne, multifunkčné zariadenia a kopírky do firmy a platiť za ne v hotovosti už dávno nie je v móde. Dávať od seba hotové peniaze, ktoré by ste mohli využiť na nákup strojov, zariadení, alebo technológií potrebných pre Vaše podnikanie je pri súčasných možnostiach financovania v mnohých prípadoch nerozumné. Aké možnosti financovania, okrem priameho predaja, Vám teda vieme poskytnúť?

1. Operatívny leasing
V dnešnej dobe sa často ocitáme pod tlakom konkurenčného boja a jedinou možnosťou, ako si udržať náskok, je investovať do najmodernejšej techniky. Ak sa zároveň chcete zbaviť starostí s recykláciou, skladovaním či zobchodovaním použitej techniky, je pre vás najvhodnejším riešením práve operatívny leasing.

  • Doba trvania: 6, 9, 12, 24, 36, 48 alebo 60 mesiacov
  • Minimálna obstarávacia cena: 500 € bez DPH
  • Zahrnutie splátky do nákladov v plnej výške
  • Možnosť obmeny predmetu leasingu na konci za nový

2. Finančný leasing
Chýba vám hotovosť alebo chcete využiť svoje voľné finančné prostriedky na iné účely? Prostredníctvom finančného leasingu si môžete zaobstarať potrebné moderné vybavenie okamžite a po uplynutí doby splácania ho odkúpiť za symbolickú/zostatkovú cenu.

  • Doba trvania: 30, 36, 44, 48, 60 alebo 72 mesiacov
  • Minimálna obstarávacia cena: 500,- € bez DPH
  • Zaradenie predmetu leasingu do majetku a jeho odpisovanie
  • Možnosť odkúpenia predmetu leasingu za vopred dohodnutú symbolickú/zostatkovú cenu

3. Komplexný prenájom
K leasingu ale aj k zakúpenému zariadeniu Vám ponúkame balík služieb, ktorý Vás odbremení od starostlivosti o zariadenie.

  • Zariadenie dostáva nájomca k dispozícii za paušálny poplatok na vopred dohodnuté obdobie (15 až 60 mesiacov)
  • Prevádzku prenajímaného zariadenia realizuje prenajímateľ prostredníctvom zmluvného servisu – za pevne dohodnutú cenu výstupu (kópie alebo výtlačku) zabezpečuje plnú funkčnosť zariadenia (dodávky spotrebného materiálu, náhradných dielov, údržby, opravy, ap.) počas celej doby jeho prenájmu.
  • Fakturácia paušálneho poplatku a nákladov na zmluvný servis (podľa odpočtu počítadla stroja) je realizovaná raz za kalendárny mesiac alebo podľa dohody
  • Pred uzavretím zmluvy si musí zákazník ujasniť, či má záujem odkúpiť si prenajímané zariadenie na konci prenájmu odkúpiť (finančný leasing) alebo vrátiť prenajímateľovi (operatívny leasing).

Odkúpiť staré zariadenie či pokračovať v prenájme s novým?
Aj túto otázku si často kladú naši zákazníci. Na prvý pohľad sa zdá, že odkúpenie zariadenia po uplynutí prenájmu je logickým krokom. Je však potrebné zvážiť všetky pre a proti. Rýchle tempo morálneho opotrebenia techniky, náklady spojené s jeho prevádzkou a údržbou či prípadné opravy vyvolávajú otázku, či má zmysel odkupovať viacročné zariadenie, ak ho môžete jednoducho vrátiť a pokračovať v dohodnutých podmienkach s generačne novším zariadením, obvykle za finančne výhodnejších podmienok. Vaše finančné zdroje tak zostanú neodčerpané a môžu byť použité inde. Prečo teda vlastniť staré zariadenie, ak môžete neobmedzene využívať úplne nové?

Počas pracovných hodín nás zastihnete telefonicky alebo osobne na adrese, zároveň nás môžte kedykoľvek kontaktovať mailom na prenajom@ikaro.sk.