Finančná
kalkulačka

Financovanie


Ponúkame riešenie pre všetkých

Nakupovať IT techniku, tlačiarne, multifunkčné zariadenia a kopírky do firmy a platiť za ne v hotovosti už dávno nie je     v móde. Dávať od seba hotové peniaze, ktoré by ste mohli využiť na nákup strojov, zariadení, alebo technológií potrebných pre Vaše podnikanie je pri súčasných možnostiach financovania v mnohých prípadoch nerozumné. Aké možnosti financovania, okrem priameho predaja, Vám teda vieme poskytnúť?

 1. Operatívny leasing (bližšie info)
 2. Finančný leasing (bližšie info)
 3. Prenájom s komplexnými službami (bližšie info) 

 
Operatívny leasing

 • Doba trvania: 15, 24, 36, 48 alebo 60 mesiacov
 • Minimálna obstarávacia cena: 500€ bez DPH
 • Zahrnutie splátky do nákladov v plnej výške
 • Základná periodicita splátok nastavená na štvrťročnú
 • Možnosť obmeny predmetu leasingu na konci za nový 

Produkt je určený zákazníkom, ktorí si uvedomujú v dnešnej dobe rýchleho morálneho zastarania technológií potrebu investovať do najmodernejšej techniky za účelom zachovania si náskoku pred konkurenciou. Zároveň nechcú mať starosti s recykláciou, skladovaním či zobchodovaním použitej techniky. (↑hore)Leasingová kalkulácia online


 
Finančný leasing

 • Doba trvania: 36, 48 alebo 60 mesiacov
 • Minimálna obstarávacia cena: 3 000,- € bez DPH
 • Zaradenie predmetu leasingu do majetku a jeho odpisovanie
 • Základná periodicita splátok nastavená na štvrťročnú
 • Možnosť odkúpenia predmetu leasingu za vopred dohodnutú symbolickú/zostatkovú cenu

Produkt je určený zákazníkom, ktorí práve nemajú potrebnú hotovosť, alebo chcú svoje voľné finančné prostriedky použiť na iné účely. Chcú si zaobstarať moderné vybavenie so zámerom po uplynutí obdobia leasingu túto techniku odkúpiť do vlastníctva za dohodnutú symbolickú/zostatkovú cenu. (↑hore)


 

Komplexný prenájom s operatívnym, alebo finančným leasingom (Viac informácii)

 • Doba trvania: 15, 24, 36, 48 alebo 60 mesiacov
 • Minimálna obstarávacia cena: 500,- € bez DPH
 • Zahrnutie splátky a ceny služieb do nákladov v plnej výške
 • Základná periodicita splátok nastavená na štvrťročnú
 • Možnosť obmeny predmetu leasingu na konci za nový

Produkt je určený pre zákazníkov, ktorí preferujú okrem prenájmu samotného zariadenia i zabezpečenie komplexných služieb starostlivosti súvisiacich s prevádzkou zariadenia zmluvne garantovaných na celé obdobie prenájmu. (↑hore)
 
Logika komplexného prenájmu v prípade kopírovacích, tlačiarenských a multifunkčných zariadení je postavená tak, že za dohodnutý paušálny mesačný poplatok na vopred dohodnuté obdobie (15 až 60 mesiacov) dostáva nájomca k dispozícii požadované zariadenie. Prevádzku prenajímaného zariadenia realizuje prenajímateľ prostredníctvom zmluvného servisu, čo v praxi znamená, že za pevne dohodnutú cenu výstupu (či už kópie, alebo výtlačku) zabezpečuje počas celej doby komplexného prenájmu plnú funkčnosť zariadenia (dodávky spotrebného materiálu, údržby, opravy, ap.) pri trvale garantovanej kvalite výstupu. Fakturácia paušálneho poplatku a nákladov na zmluvný servis (podľa odpočtu počítadla stroja) je realizovaná raz za kalendárny mesiac alebo podľa dohody. Pred uzavretím zmluvy si musí zákazník ujasniť, či má záujem odkúpiť si prenajímané zariadenie za vopred dohodnutú cenu do vlastníctva na konci prenájmu (pri Finančnom leasingu), alebo zaradenie vráti späť prenajímateľovi (pri Operatívnom Leasingu).
Tak, ako na prvý pohľad pripadá záujemcom o komplexný prenájom logické, že si zariadenie po uplynutí doby prenájmu odkúpia do vlastníctva, existuje aj opačný pohľad na celú záležitosť. Rýchle tempo morálneho opotrebenia tohto typu techniky ako aj fakt, že s postupujúcim vekom zariadení pribúdajú náklady na ich prevádzku najmä pokiaľ ide o opravy a údržbu, dáva na zváženie, nakoľko má pre prenajímateľa zmysel odkupovať viacročné zariadenie, ak môže opotrebované zariadenie jednoducho vrátiť a pokračovať v dohodnutých podmienkach s generačne novším zariadením, obvykle za finančne výhodnejších podmienok. Neskoršiu odpoveď na otázku „Kam so starým, nefunkčným strojom?“ už v tomto prípade hľadať netreba. Komplexný prenájom kancelárskej techniky v každom prípade znamená úsporu investícií a jednoduché plánovanie prevádzkových nákladov. Prináša okamžitú modernizáciu zariadení alebo zabezpečí dodávku potrebnej techniky podľa charakteru činnosti zákazníka. Vlastné finančné zdroje zostanú neodčerpané a môžu byť použité inde. Navyše sa o prevádzku nového zariadenia nemusíte vôbec starať. Máte ho predsa na to, aby ste ho užívali...

Nakoniec malá poznámka. Ak podmienky komplexného prenájmu umožňujú napríklad dopravným spoločnostiam výhodne si obstarať desiatky kamiónových súprav naraz, s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote môžeme povedať, že komplexný prenájom A3 čb stroja pri výške splátky od 29€ mesačne zvládne hocikto. (↑hore)

SÚKROMIE

NAKUPOVANIE

O FIRME

O NÁS

SOCIÁLNE SIETE

 • FACEBOOK IKARO
 • TWITTER IKARO
 • YOUTUBE IKARO