Finančná
kalkulačka

A0 štúdio - veľkoformátová tlač, kopírovanie, skenovanie a súvisiace reprografické služby


Služby A0 štúdia (reprografické služby do formátu A0) poskytujeme na oboch našich prevádzkach v Prešove a v Trebišove. Pre zákazníkov, ktorí chcú využiť služby A0 štúdia aj mimo našej štandardnej prevádzkovej doby dávame do pozornosti súvisiacu službu NONSTOP print.

Služby A0 štúdia sú účtované podľa kompletného cenníka reprografických služieb. Vzhľadom na nerovnaký rozsah služieb poskytovaných na jednotlivých prevádzkach je v záhlaví každej strany cenníka uvedená konkrétna prevádzka poskytujúca tú-ktorú službu.

Prehľad služieb A0 štúdia:


Kompletný cenník reprografických služieb (platný od 1.7.2020).

SÚKROMIE

NAKUPOVANIE

O FIRME

O NÁS

SOCIÁLNE SIETE

  • FACEBOOK IKARO
  • TWITTER IKARO
  • YOUTUBE IKARO